+90.312 309 03 44 (pbx)
Anahtar Teslimi Yüklenicilik / MTİ
YG & OG Trafo Merkezleri
Elektrik Dağıtım Şebekeleri
İletim Hatları
Termik Santraller
Hidroelektrik Santraller
Rüzgâr Enerjisi Santralleri
Güneş Enerjisi Santralleri
Jeotermal Enerji Santralleri
Biyokütle Enerji Santralleri
Kombine Çevrim Doğalgaz Enerji Santralleri
Kojenerasyon
Demiryolu Elektrifikasyonu
Endüstriyel Tesislerin Elektrifikasyonu
Altyapı
Kentsel Üstyapı
Güç Faktörü Düzeltme
Otomasyon & SCADA