+90.312 309 03 44 (pbx)
Yönetim Kurulu
M. Behiç HARMANLI
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Gökhan Öztürk
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mesut Baz
Yönetim Kurulu Üyesi
Savaş Atanur Kazaz
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Muzaffer Bıçaklıoğlu
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi